Brussel geeft VVD en PVV gelijk: Nederlands natuurbeleid overdreven

bron: www.vvdoverijssel.nl

Nadat de fracties van VVD en PVV in Provinciale Staten van Overijssel hadden laten uitzoeken dat Nederland veel te ijverig is bij het beschermen van natuur, wezen voorstanders van het huidige natuurbeleid naar de Europese Unie. Die zou ons land verplichten tot alle geleverde inspanningen.

Een brief van Eurocommissaris Potočnik bevestigt de vermoedens van beide fracties: Rijk en provincie doen veel meer dan Brussel van ze vraagt. Het beleid van landelijke doelstellingen als basis voor gebiedsmaatregelen kan de prullenbak in.

De lidstaten van de Europese Unie moeten in een standaardformulier aangeven, welke soorten en leefgebieden binnen hun grenzen beschermwaardig zijn. De ingevulde gegevens vormen de basis voor beleid; ieder land is gehouden maatregelen te nemen om de betreffende soorten en gebieden ook daadwerkelijk te beschermen. Europa controleert niet of ze terecht op het formulier staan, maar alleen of de landen zich vervolgens ook aan de regels houden. Of dat nodig of zinnig is maakt daarbij niet uit.

Uit een rapport door het gerenommeerde onderzoeksinstituut IQuatro bleek dat Nederland veel meer natuurdoelen op de formulieren zet dan strikt noodzakelijk is. De Statenfracties van VVD en PVV in Overijssel namen die conclusie over; voorstanders van het huidige beleid vochten hem aan. Uit een brief van Eurocommissaris voor milieu Potočnik blijkt nu dat de fracties gelijk hebben: Nederland doet veel meer dan wat Europa verwacht, en voegt aan de Brusselse eisen eigen complementaire soorten en habitats, niet-kwalificerende vogelsoorten en te hoge instandhoudingsdoelstellingen toe, waarvoor geen verplichtingen bestaan. Ook het voorzorgsbeginsel, wat inhoudt dat altijd rekening moet worden gehouden met eventuele gevolgen voor de natuur, wordt op geen enkele wijze door Europa vereist.

Bij de ontwikkeling van natuurbeleid zou niet de vraag naar wat mag leidend moeten zijn, maar of we wat mag ook moeten doen. De fracties van VVD en PVV zijn hier helder over: we houden ons aan de Europese regels, maar zouden het daarbij moeten laten.

This entry was posted in In het Nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.