Nationale koppen bovenop N2000? Vervolg van de discussie met grote gevolgen

bron: www.vvdoverijssel.nl

De Overijsselse Statenfracties van VVD en PVV presenteerden op 31 augustus jl. een uitermate kritisch wetenschappelijk rapport van dr. N.M. Gerrits (IQuatro) over de vele nationale koppen die geplaatst zijn in Overijssel bovenop de Brusselse Natura2000 aanwijzingen.

De fracties boden het rapport aan Overijssels Gedeputeerde Hester Maij aan, die al eens eerder verklaarde dat wat minimaal nodig is om aan de richtlijnverplichting te voldoen, uitgevoerd wordt en meer niet. Daar willen de VVD en PVV gedeputeerde Hester Maij dan ook graag aan herinneren.

Uiteraard gaat ook een Gedeputeerde niet over één nacht ijs en legde het rapport voor aan Staatssecretaris van ELI en aan prof. mr. A.A. Freriks, hoogleraar natuurbeschermingsrecht. Op basis van de reactie van prof. Freriks, en de antwoorden van staatssecretaris Bleker op de Kamervragen van mevrouw Lodders, kwam GS “tot de conclusie dat de conclusie van het IQuatro-rapport is gebaseerd op een onjuiste interpretatie van de Europese richtlijnen over de aanwijzing van Natura 2000 gebieden”. Zie de brief van GS aan PS hierover. Nr. PS/2012/871, te downloaden van de provinciale website.

Uiteraard vroegen de PVV en VVD fractie om een reactie hierop van dr. N.M. Gerrits. En die kwam onlangs in een rapport uitgebreid terug op deze kwestie. Op maandag 29 oktober hebben VVD en PVV het Verweerrapport aangeboden aan Gedeputeerde Maij. Het verweerrapport is volledig onderbouwd waarmee de reactie van Minister Bleker op de kamervragen en het rapport van Prof. Freriks in opdracht van GS weerlegd wordt.

De Overijsselse VVD en PVV fracties willen duidelijkheid over wie het nu bij het rechte eind heeft, dit temeer omdat de maatregelen die in Overijssel moeten worden getroffen wegens Natura 2000 enorm zijn. Vertaald in financiële middelen beslaat het minimaal € 260 miljoen waarvan een flink deel door de Provincie opgehoest moet worden. En dat in een tijd waarin bezuinigingen door het Rijk en andere overheden aan de orde van de dag zijn en de Provincies hier wellicht ook nog een deel aan moeten bijdragen.

Binnenkort zal aan de hand van de verschillende inzichten t.a.v. de richtlijnverplichting, een discussie gevoerd worden, waarbij de verschillende partijen hun verhaal kunnen doen met als doel om tot een eenduidige hantering van de richtlijn verplichting te komen voor de N2000 gebieden in Overijssel. En wellicht ook in geheel Nederland. Conclusie: de strijd begint pas!

This entry was posted in In het Nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.