Downloads

15-05-2018 – Rapport “De aard van het beest”

10-03-2016 – Bijlage 1 brief EZ Sweetman arrest

10-03-2016 – Bijlage 2 Reactie diensten EC Sweetmanbrief

10-03-2016 – Bijlage 4 INCAconsult 2009-05 Verzoek

10-03-2016 – Bijlage 5 INCAconsult 2009-32

10-03-2016 – Bijlage 6 Brief Cie afwijzing

10-03-2016 – Bijlage 7 Verzoek IQuatro 2012-15

10-03-2016 – Bijlage 8 Brief Cie afwijzing

10-03-2016 – Bijlage 9 IQuatro 2012-19 respons

10-03-2016 – Bijlage 19 kamerbrief Sweetman

10-03-2016 – Bijlage 29 IQuatro 2012-17

10-03-2016 – Bijlage 34 Review Cie

10-03-2016 – Bijlage 40 Kamerbrief 19-09-2012

10-03-2016 – Bijlage 41 Kamerbrief 25 augustus 2010 146126

10-03-2016 – Bijlage 42 brief Bleker + ambtl analyse

10-03-2016 – Bijlage 43 IQuatro 2012-02

10-03-2016 – Bijlage 44 Kamerbrief 17 mei 2010

10-03-2016 – Bijlage 46 INCAconsult 2007-16 Verplichtingen Natura

10-03-2016 – Bijlage 47a Analyse Freriks (1 van 2)

10-03-2016 – Bijlage 47b Analyse Freriks (2 van 2)

10-03-2016 – Bijlage 54 Wierden reactie EC dd 11-04-07

10-03-2016 – Bijlage 55 Noordse woelmuis. VZZ 2002

10-03-2016 – Bijlage 56 INCAconsult 2013-06 Beroepschrift Eilandspolder 17-06

21-10-2012 – Rapport “Natura2000-gebieden in Overijssel en de rest van Nederland”

07-09-2012 – Brief aan Europese Commissie “Overtredingen Dingelerveld”

31-08-2012 – Samenvatting “Natura2000-gebieden Overijssel, doelstellingen getoetst”

11-05-2012 – Rapport “Natura2000-gebieden Overijssel, doelstellingen getoetst”

25-11-2011 – Persbericht “Wetsvoorstel natuur dient grondig te worden herzien”

06-12-2010 – Brief aan Staatssecretaris van Economische zaken, Landbouw en Innovatie

22-11-2010 – Rapport “Natura2000 – Europese verplichtingen en Nederlandse koppen”

14-01-2010 – Open brief aan de Minister President