Category Archives: In het Nieuws

mei 18

Landelijke meetnetten geven geen inzicht in omvang van ammoniakemissie

bron: https://www.groeneruimte.nl/ De Stichting IQuatro heeft voor de periode 1995 tot en met 2014 bijna 1,4 miljoen meetgegevens geanalyseerd die verzameld zijn binnen het Landelijk meetnet luchtkwaliteit, het meetnet ammoniak in natuurgebieden en het landelijk meetnet regenwaterkwaliteit. De stichting concludeert op … Read More

Posted in In het Nieuws, IQuatro Publicatie | Leave a comment