Category Archives: IQuatro Publicatie

mei 18

Landelijke meetnetten geven geen inzicht in omvang van ammoniakemissie

bron: https://www.groeneruimte.nl/ De Stichting IQuatro heeft voor de periode 1995 tot en met 2014 bijna 1,4 miljoen meetgegevens geanalyseerd die verzameld zijn binnen het Landelijk meetnet luchtkwaliteit, het meetnet ammoniak in natuurgebieden en het landelijk meetnet regenwaterkwaliteit. De stichting concludeert op … Read More

Posted in In het Nieuws, IQuatro Publicatie | Leave a comment
mrt 14

Eurocommissaris voor Milieu geïnformeerd over misstanden bij de Nederlandse implementatie en uitvoering van de Vogel- en Habitatrichtlijn.

Persbericht Op 8 maart j.l. heeft de Stichting IQuatro per brief de Eurocommissaris voor Milieu, de heer Calleja Crespo, geïnformeerd over misstanden bij de Nederlandse implementatie en uitvoering van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Aanleiding voor de brief was dat de … Read More

Posted in IQuatro Publicatie | Leave a comment
sep 07

Persbericht – Stichting IQuatro informeert Europese Commissie over illegale werkzaamheden in het Dwingelderveld

Op 18 juli j.l. heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (zaaknummer 201011214/1/R4, 18 juli 2012) het bestemmingsplan “Inrichtingsplan Dwingelderveld”, van de gemeente Westerveld vernietigd. De grond voor de vernietiging was dat voor geen van de plannen en … Read More

Posted in IQuatro Publicatie | Leave a comment