Moeten of mogen bij Natura 2000 Overijssel

bron: www.nieuweoogst.nu

Volgens Nico Gerrits van IQuatro blijft de Nederlandse overheid de richtlijnen rond Natura 2000 te ver doorvoeren. De overheid beschouwt datgene dat volgens de richtlijnen mag worden beschermd, als iets dat moet worden beschermd.

Gerrits van IQuatro reageert daarmee op de reactie van Annelies Freriks, die op verzoek van de provincie Overijssel een reactie maakte op het rapport van IQuatro van eind augustus dit jaar. Daarin stelde IQuatro dat Nederland de doelen rond Natura 2000 te ver doorvoert.

Volgens Gerrits zijn de voorschriften van de richtlijnen onvolledig en onjuist in de Nederlandse wet opgenomen. Volgens IQuatro geeft alleen de opinie van het Europese Hof de doorslag en niet de brieven van ministers of staatssecretarissen, rapporten of officiële publicaties.

Standaarddataformulier
IQuatro blijft bij het standpunt dat de gegevens die de basis vormen van maatregelen voor Natura 2000-gebieden eerst op het standaarddataformulier moeten komen en daarna pas de doelen en de maatregelen.

Dit omdat er geen referentiepunt is, waaraan te toetsen of mee te vergelijken is. De maatregelen moeten een vertaling zijn van de ecologische gegevens van het formulier.

Richtlijnen
IQuatro verwijt Freriks een gebrekkige kennis van de richtlijnen. Ook neemt ze de jurisprudentie van het Europese Hof niet mee.

This entry was posted in In het Nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.