IQuatro: natuurbeschermingswet spil

bron: nieuweoogst.nu

Minister-president Jan Peter Balkenende klaagde terecht over de problemen die ‘natuurbescherming’ in Nederland veroorzaakt. Maar helaas aan het verkeerde adres én over de verkeerde wetgeving, meldt IQuatro.

Het Instituut voor Europese Natuur- en Milieuwetgeving schrijft dit in een open brief aan Balkenende. Het antwoord van Barroso verraste secretaris-penningmeester Gerrits niet. Volgens hem is er niets mis met de Europese natuurwetgeving. ‘Niet Natura 2000, maar onze eigen Natuurbeschermingswet (Nbwet) vormt een groot risico voor de Nederlandse natuur en economie.’

De stichting roept Balkenende op de omzetting van de richtlijnen in de Nbwet en de Nbwet-paragrafen van de Crisis- en herstelwet te schrappen. ‘Laat uw ambtenaren gewoon de Habitatrichtlijn overschrijven. Vul vervolgens het uitvoeringstraject in met proportionele beleidsmaatregelen in plaats van ammoniak-fetisjisme.’

Bron van onzekerheid
Door deze stap is bestaand gebruik geen permanente bron van onzekerheid en onduidelijkheid meer. ‘Eindeloze juridische procedures behoren zo tot het verleden. Er kan tevens een begin gemaakt worden met een werkelijk adequate bescherming van onze biodiversiteit zonder dat ‘alles’ op slot gaat. Met draagvlak dus.’

bijlage: Open brief aan de Minister President

This entry was posted in In het Nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.