Nederland maakt het zich moeilijk met 162 Natura 2000-gebieden

bron: profnews.nl

Nederland beschikt over 162 zowel grote als zeer kleine Natura 2000-gebieden, en maakt het zichzelf door dat grote aantal moeilijk. Ger Jacobs, lid van de Tweede Kamer (CDA), acht de tijd rijp voor een grondige herziening van het Nederlandse beleid. Het aantal Natura-gebieden moet worden verlaagd. Onlangs heeft minister Verburg (Landbouw) 18 gebieden definitief aangewezen als Natura-gebied. Jacobs wil dat het besluit direct wordt teruggedraaid.

Premier Balkenende erkent dat Natura 2000 vastloopt. Vorig jaar schreef hij een brief naar de voorzitter van de Europese Commissie. Hij bepleitte dat Natura 2000 eenzijdig is gericht op ecologische waarden, en dat brengt het voortbestaan van ondernemers in gevaar. Ook is de premier van mening dat Natura 2000 schade toebrengt aan de balans tussen economie en natuur. Voorzitter Jean-Manuel Barrosso liet in zijn brief weten dat in Nederland geen voorbeeld is te vinden, waarbij economische ontwikkelingen worden belemmerd door EU-richtlijnen.

IQuatro, het Instituut voor Europese natuur- en milieuwetgeving, vindt het onverstandig dat het kabinet Europese richtlijnen vertaalt in de Natuurbeschermingswet. IQuatro adviseert de ambtenaren van Balkenende om de Habitatrichtlijn over te nemen.

This entry was posted in In het Nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.