Rapport “Natura2000-gebieden in Overijssel en de rest van Nederland”

Gezien vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn mogen alle planten en dieren in Nederland beschermd worden alsof ze de laatste op de aarde zijn, zolang de doelstellingen van die richtlijnen maar niet in gevaar komen. Maar er bestaat een groot verschil tussen datgene wat mag en datgene wat moet op grond van de richtlijnverplichtingen. Wanneer datgene wat mag, zoals in ons land gebeurt, wordt verkocht alsof het moet, is sprake van bedrog.

Dat is hetgeen waartegen IQuatro zich teweer stelt. Er is zelfs sprake van een dubbel bedrog, omdat de voorschriften van de richtlijnen onvolledig en onjuist in Nederlandse wetgeving zijn opgenomen. De Nederlandse overheid gedraagt zich met betrekking tot Natura2000 alsof het om de EHS gaat. Daarmee verdwijnt de rechtsbescherming van particulieren naar de prullenbak, terwijl het Europese recht in zijn algemeenheid en ook dus de Habitatrichtlijn uitdrukkelijk op dergelijke rechtsbescherming toezien.

Bijlage:  Rapport “Natura2000-gebieden in Overijssel en de rest van Nederland”

This entry was posted in IQuatro Publicatie. Bookmark the permalink.

Comments are closed.