Reactie van dhr. Bleker

bron: rijksoverheid.nl

Geachte heer Gerrits,

Ik heb uw brief in goede orde ontvangen.

Na de zomer zal de evaluatie Natura 2000 naar de Tweede Kamer worden gezonden. Ten behoeve van deze evaluatie worden met verschillende maatschappelijke organisaties en overheidspartijen gesprekken gevoerd. In dit kader is ook met u een gesprek gevoerd.

Een aantal van de door u geagendeerde onderwerpen is ook voorgelegd aan de Europese Commissie. De uitkomsten hiervan zullen worden meegenomen in de evaluatie. In de evaluatie zal worden aangegeven welke nationale koppen zijn geïdentificeerd bij de implementatie van Natura 2000. In de evaluatie zal aandacht worden besteed aan thema’s uit uw eerder toegezonden rapport.

Een commissie van hoogleraren, onder leiding van de heer Van Wijmen, zal de evaluatie van een onafhankelijk oordeel voorzien.

dr. Henk Bleker

This entry was posted in In het Nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.