‘Bleker kan nog veel meer complementaire doelen voor Natura-2000 schrappen’

Bron: groeneruimte.nl

De stichting IQuatro is blij dat staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft besloten een aanvang te maken met het ‘opschonen’ van de Nederlandse Natura 2000-doelen en ze in overeenstemming te brengen met de Europese verplichtingen. De doelen die nu zijn verwijderd hadden volgens de stichting nooit in de aanwijzingsbesluiten terecht mogen komen, omdat de richtlijnen technisch uitsluiten om gebiedsbescherming voor vogelsoorten in Habitatrichtlijngebieden toe te passen en vice versa. IQuatro stelt dat er nog veel meer ontwerp- en aanwijzingsbesluiten voor Natura 2000-gebieden zijn die doelen bevatten waarvoor geen Europese verplichting geldt.

Een Natura 2000-doel is slechts een geldig doel wanneer de ecologische gegevens van de betreffende habitats en soorten op het Standaard Dataformulier zijn ingevuld, stelt de stichting. Op dit moment bevatten deze dataformulieren met betrekking tot habitattypen tezamen 590 doelen, terwijl daar in de ontwerp- en aanwijzingsbesluiten 239 doelen aan zijn toegevoegd.

Voor de soorten van de Habitatrichtlijn bevatten de Standaard Dataformulieren van de gebieden 300 doelen, waaraan 109 doelen zijn toegevoegd. In Habitatrichtlijn-gebieden zijn inclusief 45 complementaire doelen nog 335 nationale toevoegingen die verwijderd kunnen worden, meent stichting IQuatro.

De Habitatrichtlijndoelen, waarvoor Europese verplichtingen gelden, zijn met bijna 40% aan nationale toevoegingen uitgebreid. Voor deze toevoegingen gelden geen Europese verplichtingen. Het gaat bovendien veelal om doelen die een grote impact hebben op de agrarische sector, omdat zij  kwetsbaar zijn voor atmosferische stikstofdepositie.

Stichting IQuatro is een initiatief van dr. Nico Gerrits. De stichting wil de belangstelling en kennis over Europese natuur- en milieuwetgeving vergroten. Gerrits is tevens eigenaar van INCA Consult, een onafhankelijke adviesbureau op het gebied van natuurbescherming. Het bureau stelt analyses op over juridische en biologische mogelijkheden bij de uitvoering van de zeer complexe internationale natuurwetgeving zoals Natura-2000.

This entry was posted in In het Nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.