VVD en PVV: Helft Natura 2000 afschaffen

bron: Vee & Gewas

Ruim 160 maatregelen (48 procent van het totaal) voor het behalen van gestelde natuurdoelen in de 14 Overijsselse Natura 2000-gebieden kunnen worden geschrapt.

Dat is de conclusie van een onderzoek in opdracht van VVD en PVV in de Overijsselse Provinciale Staten door IQuatro Dwingeloo. Deze maatregelen gaan verder dan de EU eist, ze horen in de Habitat- en Vogelrichtlijn thuis of missen de juiste juridische basis. Wel hebben ze grote nadelige gevolgen voor de landbouw.

VVD-Statenlid Henk Veltkamp noemt de conclusies ‘opzienbarend’. In april kwam zijn partij, gesteund door de PVV, met een (aangehouden) motie om te kijken welke natuurdoelen in de (nog vast te stellen) gebiedsplannen verder gaan dan Brussel eist. „GS kwamen toen met 12 doelen die er af konden. Wij concludeerden dat er veel meer kon worden geschrapt. Dat is nu bevestigd.” Volgens Veltkamp kan de 260 miljoen die voor de eerste periode nodig is voor Natura 2000 in Overijssel lager.

In het onderzoek wordt ook gesteld dat er geen enkele verplichting  om agrarische grond om te vormen tot natuur. ‘Grondeigenaren en gebruikers rechteloos te verklaren voor grootschalige herinrichtingsplannen voor natuur is juist volstrekt tegenstrijdig.

This entry was posted in In het Nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.