Natura 2000 Overijssel herzien

bron: Nieuwe Oogst

Hengelo – Volgens Stichting Instituut Quatro is voor 58 procent van natuurwaardes in de Natura 2000-gebieden sprake van een verschil tussen doel en verplichtingen. Bij het merendeel gaat het om een te hoge doelstelling. Stichting Instituut Quatro stelde gisteravond in Hengelo dat de ontwerp aanwijzingsbesluiten moeten worden herzien en de concept-beheerplannen aangepast. Volgens de stichting moet provincie Overijssel daarbij aangeven welke voorgestelde doelen en maatregelen voortkomen uit de verplichtingen van de richtlijnen om de gebieden te beschermen en welke niet. Ook  moet duidelijk zijn op welke habitattypen en soorten de beoordeling betrekking heeft. De stichting maakte een overzicht van de habitattypen en -soorten, waarvoor op grond van de Vogel- en Habitatrichtlijn maatregelen gelden in de Overijsselse Natura 2000-gebieden. Aanleiding vormde de vraag welke nationale koppen boven op de Europese verplichtingen zijn gezet. Hierbij zijn ook de aanvullende doelen belangrijk.

Overbodige
Volgens Gedeputeerde Staten van Overijssel kunnen er maar weinig Natura 2000-doelen worden geschrapt. Dit vormde voor VVD en PVV aanleiding om een motie in te dienen om in hun ogen overbodige doelen van de lijst af te voeren. De motie kreeg onvoldoende steun. De partijen hielden de motie aan. Het vormde wel de aanleiding tot onafhankelijk onderzoek. Volgens de VVD-fractie in Overijssel zijn de conclusies opzienbarend. ,,We hebben mede daarom een extra check laten doen. Bij de extra controle kwamen geen onregelmatigheden naar voren.” De partij wil meer ruimte voor ontwikkelingen in onder andere de landbouw. De VVD roept gedeputeerde Hester Maij op om doelen te schrappen. Volgens de Overijsselse PVV-fractie is de balans tussen economie en ecologie in de gebieden volledig zoek. Er moet alleen gedaan worden wat Brussel oplegt, stelt de partij.

This entry was posted in In het Nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.