Doorgeschoten Natura2000 aanwijzingen slecht voor Overijsselse economie

bron: www.pvvoverijssel.nl

De Overijsselse Statenfracties van VVD en PVV presenteerden vrijdag 31 augustus een uitermate kritisch wetenschappelijk rapport over de vele nationale koppen die geplaatst zijn in Overijssel bovenop de Brusselse Natura2000 aanwijzingen.

Al langer hadden de beide fracties de indruk dat op diverse plaatsen wel erg uitbundig met doelen en doelstellingen was gesmeten. Klachten vanuit de agrarische sector, maar ook van wegbeheerders, geïllustreerd met heel duidelijke praktijkvoorbeelden, gaven daar voeding aan. Het noodzakelijke evenwicht tussen ecologie en economie leek hier en daar behoorlijk zoek. Omdat de fracties in Provinciale Staten weinig steun vanuit andere fracties en vanuit GS kregen en de signalen vanuit de samenleving bleven aanhouden, besloten de VVD en PVV fracties zelfstandig een deskundig onderzoek te laten uitvoeren. De uitkomst was voor beide fracties verbijsterend. Maar liefst 161 doelen die onterecht of niet correct in de beheerplannen terecht kwamen!

Welk effect hebben deze 161 extra doelen?

In de eerste plaats gaat het aanpassen van het landelijk gebied aan al deze aanwijzingen de provincie ca € 260 mln kosten. Zonder deze extra doelen zullen de kosten ongetwijfeld lager zijn. Geld dat beter aan de provinciale economie, mobiliteit, cultuur, etc. uitgegeven had kunnen worden.

In de tweede plaats ondervindt de agrarische sector (een belangrijke economische motor in Overijssel) veel hinder van de komende Natura2000 maatregelen.

De fracties boden het rapport aan gedeputeerde Hester Maij aan, die al eens eerder verklaarde dat het minimale wat nodig is om aan de richtlijnverplichting te voldoen, uitgevoerd wordt en meer niet. Daar willen de VVD en PVV gedeputeerde Hester Maij dan ook graag aan herinneren. Ongetwijfeld gaat hierover in Provinciale Staten verder gesproken worden.

This entry was posted in In het Nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.